Jsme Elvinka.cz, dětský výběrový online second hand, hledači pokladů, milovníci dětské módy a udržitelnosti. Jsme rodiče, kteří se rozhodli vybírat ty nejhezčí kousky oblíbených dětských značek nejen pro své děti. Chceme vdechnout druhý život oblečení, které je často úplně nové nebo ve výborném stavu, bez vad. Najdete tak u nás top kousky za second handové ceny a ještě společně ulevíme životnímu prostředí. Win-win!Elvinka jako sociální podnik

Vždy jsme si Elvinku představovali jako podnik, který je nejen udržitelný a ekologický, ale má také sociální přesah. V roce 2022 jsme se stali sociálním podnikem a začali jsme naplňovat následující principy:


Společensky prospěšný cíl

Podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v řešení konkrétního enviromentálního problému a zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech.


Sociální prospěch

Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců, podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob, zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.


Ekonomický prospěch

Alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a naplňování deklarovaných společensky prospěšných cílů, tržby z prodeje zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku. Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi.


Enviromentální prospěch

Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti podle principů cirkulární ekonomiky a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.


Místní prospěch

Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby, podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů a podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.


Naše projekty